ხარისხი იძლევა შედეგს!

პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდი , თქვენს სამსახურში

ადვოკატი

გთავაზობთ შემდეგი სახის უირიდული მომსახურებას: საკონსულტაციო, სახელშეკრულებო, სარეგისტრაცო და წამომადგენოლბით მომსახურებას.

აუდიტი

ჩვენ გთავაზობთ: თქვენი კოპანიის ფინასნსური დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში აღრიცხვა – მიწოდების სისტემის დანერგვას და დისტანციური მეთოდით თქვენი კოპანიის ბუღალტერიის წარმართვას

ქონების შეფასება

გთავაზობთ უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებას. შეფასება განხორციელდება სერთიფიცირებული შემფასებლის მიერ და გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტებითა და მოქმედი კანომდემბლობით გათვალისწინებული დასკვნა.

ექსპერტიზა

ჩვენ დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი შემდეგი სახის ექსპერტიზის ჩატარებაში : ფიანსნური დოკუმენტების შემოწომება, ხელნაწერების და ხელმოწერების ექსპერტიზა, დოკუმენტების ტექნიკური ექსპერტიზა.

ჩვენი გუნდი

თქვენი ბიზნესის სამსახურში

კომპანია “My Expert" დაფუძნდა 2012 წელს.ჩვენი კომპანიის მიზანია საქართველოს ბაზარზე არსებულ კომპანიებს ხელი შევუწყოთ განვითარებაში და შევთავაზოთ ხარისხიანი მომსახურება. გვაქვს ბუღალტრული,აუდიტორული,იურდიული მომსახურებები.ასევე ექსპერტიზა,ქონების შეფასება და დოკუმენტების ონლაინ აღრიცხვა. ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგებზე და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაზე!

YOU CAN LEARN IT

WHY CHOOSE US

Awesome Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Awesome Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Awesome Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Awesome Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.