ჩვენს შესახებ კონტაქტი

Ge En Ru

შპს „აუდიტორული და იურიდიული მომსახურება“ დაფუძნდა 2012 წლის სექტემბრის თვეში, მისი დამფუძნებელი და დირექტორი არის ირაკლი ხახუტაშვილი. ჩვენი კომპანიის მიზანია საქართველოს ბაზარზე არსებულ კომპანიებს ხელი შევუწყოთ განვითარებაში და გავუწიოთ შემდეგი სახის მომსახურება:

ფინანსური და იურიდიული მომსახურება;

უძრავი/მოძრავი ქონების საბაზრო ფასის განსაზღვრა;

ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული ბაზრის კვლევა (ანალიტიკური დასკვნის დადება) და საჭირო მარკეტინგული მიმართულებების დაგეგმვა, ბიზნესის სტრატეგიული მიმართულებების შემუშავება;

ბიზნეს გეგმების შემუშავება, რათა მათ გამოავლინონ თავიაანთი ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები და დაინახონ პრობლემები მათ ესკალაციამდე;

ბიზნესის გაუმჯობესებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროების ან/და პარტნიორების მოძიება;

სხვა და სხვა ტიპის ტრეინინგების ჩატარება, კომპანიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამღლების მიზნით (ასევე უფასო ონლაინ ტრეინინგების შეთავაზება ჩვენი ვებ გვერდის მეშვეობით).

პროგრამული უზრუნველყოფა (საწყობის და გაყიდვების პროგრამა, დოკუმენტების ელექტრონული აღრიცხვის პროგრამა, საქონლის იდენტიფიცირების პროგრმა და სხვა ).

ბიზნეს პროექტების პროგრამული (AUTOCARD , 3D MAKS) მაკეტების შექმნა, რათა უფრო ვიზუალურად აღქმადი გახადონ თავიაანთი ბიზნეს იდეები.

Web site -ის შექმნა/განახლება, 3 D და 2 D ანიმაციური სარეკლამო რგოლების შექმნა და ონლაინ მარკეტინგის წარმოება.

ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგებზე და ბიზნესის განვითარებაზე! ვცდილობთ, ჩვენს პარტნიორებს დავანახოთ, რომ ბიზნესის წარმატებისთვის აუცილებელია მისი კარგად დაგემვმა, ფინანსური და სამართლებრივი რისკების პრევენცია, სრულყოფილი ბუღალტრული აღრიცხვის წარმეობა, ბიზნეს პროცესების დალაგება და ეფექტური მარკეტინგის წარმართვა.

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ბიზნესის განვითარებას და მის დაცულობას !

მის: საქართველო, თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი # 45

მობილური: (+995) 579 948895

ტელეფონი: (+995) 32 2199195

ელ.ფოსტა: als.ge@yahoo.com

Facebook: facebook.com/AuditAndLegalService

skype: : als.ge

News Poster

ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD)

კოპანია შპს „ აუდიტორულ და იურიდიული მომსახურება“ არის EBRD - ში რეგისტირებებული ბიზნეს კონსულტანტად, რომელიც იღებს მონაწილებოას EBRD-ს მერ მცირე და საშუალო ბიზნესის გან

ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD)

კოპანია შპს „ აუდიტორულ და იურიდიული მომსახურება“ არის EBRD - ში რეგისტირებებული ბიზნეს კონსულტანტად, რომელიც იღებს მონაწილებოას EBRD-ს მერ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებით განსახორცილებელ საგრანტო პროგრამებში ...

იხილეთ ლინკი

News Poster

სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური“

კოპანია შპს „ აუდიტორულ და იურიდიული მომსახურება“ რეგისტრიებეულია სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური“-ს რეესტრში და ასევე

სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური“

კოპანია შპს „ აუდიტორულ და იურიდიული მომსახურება“ რეგისტრიებეულია სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური“-ს რეესტრში და ასევე

იხილეთ ლინკი

News Poster

სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური“

კოპანია შპს „ აუდიტორულ და იურიდიული მომსახურება“ რეგისტრიებეულია სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური“-ს რეესტრში და ასევე

სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური“

კოპანია შპს „ აუდიტორულ და იურიდიული მომსახურება“ რეგისტრიებეულია სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური“-ს რეესტრში და ასევე კოპანიის მიერ გასაწევი აუდიტორული მომსახურებები დაზღვეულია სს „ ჯი პი აი ჰოდინგი“-ის მიერ.

News Poster

ონლაინ ბუღალტერიის წარმობა

ჩვენ გთავაზობთ: თქვენი კოპანიის ფინასნსური დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში აღრიცხვა - მიწოდების სისტემის დანერგვას და დისტანციური მეთოდით თქვენი კოპანიის ბუღალტერიის წ

ონლაინ ბუღალტერიის წარმობა

ჩვენ გთავაზობთ: თქვენი კოპანიის ფინასნსური დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში აღრიცხვა - მიწოდების სისტემის დანერგვას და დისტანციური მეთოდით თქვენი კოპანიის ბუღალტერიის წარმართვას, რაც უზრუნველჰყოფს თქვენი კომანიის მიერ გაკეთებული ტრანზაქციებისთვის საჭირო დოკუმენტების სრუყოფილად აღრიცხვას, ბუღალტერისთვის დროულ მიწოდებას, სწრაფ ფინანსურ რეპორტინგის და სრუყოფილ საგადასახადო ანგარიშგებას.